1. No permission to access....
2. Waar staat Perl geïnstalleerd?
3. Hoe spreek ik sendmail aan?
4. Ik gebruik SSI maar dit werkt niet.
5. Wat is het relatieve (UNIX) Pad naar mijn CGI directory
6. CHMOD ?
7. Waar moet ik op letten bij het BNBform script ?
8. Ik wil een directory beschermen met .htaccess
9. Hoe werkt mijn SSL account?
10. Hoe ik maak ik mijn persoonlijk error-pagina's?

1. No permission to access....
CGI-scripts zijn kleine programma's, deze moeten uitvoerbaar zijn. U doet dit met een FTP programma via de optie CHMOD en kiest dan voor 755. 755 staat voor uitvoerbaar voor iedereen. Ggebruik geen 777, dat staat ook voor schrijfrechten voor iedereen, dit is zeker in de cgi-bin niet gewenst. Ook zal 775 en error op cgi-script veroorzaken. Hier een tabelletje met hoe de rechten met de nummering in verhouding staat

read

write

execute

user

1

2

4

group

1

2

4

public

1

2

4

User en group bent U zelf via bv FTP, deze waardes zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Public zijn de mensen die via een browser Uw site bezoeken. U kunt de waardes uit de vakjes gewoon bij elkaar op tellen. Uitvoerbaar voor iedereen, en scrijfrechten alleen voor U zou dus zijn:
User 1 + 2 + 4 = 7
Group 1 + 4 = 5
Public 1 + 4 = 5
Dit komt dan neer op CHMOD 755.

2. Waar staat Perl geïnstalleerd?
Het pad naar PERL is: #!/usr/bin/perl

3. Hoe spreek ik sendmail aan?
U kunt sendmail aanroepen met /usr/sbin/sendmail -t
NB. Veel cgi-scripts maken eerst een variabelle $mailprog aan.
Deze wordt later dan als volgt aangeroepen in het script: $mailprog -t
U ziet dat als U hier de waarde "/usr/sbin/sendmail -t" zou hebben aangegeven,
er /usr/sbin/sendmail -t -t zou staan. Dit zou een internal server error geven.
In zo'n script dus de -t weglaten.

4. Ik gebruik SSI maar dit werkt niet.
Dat kan heel goed kloppen, SSI wordt namelijk niet ondersteund. SSI brengt een te grote mate van onveiligheid met zich mee, aangezien veiligheid bij ons voorop staat kunt u geen gebruik van scripts met SSI maken. Wilt U iets met serverside scipting doen, dan biedt PHP ruim voldoende mogelijkheden.

5. Wat is het relatieve (UNIX) Pad naar mijn CGI directory
Het pad hiernaartoe moet zijn : /www/htdocs/loginnaam

6. CHMOD ?
CGI-scripts zijn kleine programma's, deze moeten uitvoerbaar zijn. U doet dit met een FTP programma via de optie CHMOD en kiest dan voor 755. 755 staat voor uitvoerbaar voor iedereen. Gebruik geen 777, dat staat ook voor schrijfrechten voor iedereen, dit is zeker in de cgi-bin niet gewenst. Ook zal 775 en error op cgi-script veroorzaken.
Hier een tabelletje met hoe de rechten met de nummering in verhouding staat.

read

write

execute

user

1

2

4

group

1

2

4

public

1

2

4

User en group bent U zelf via bv FTP, deze waardes zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Public zijn de mensen die via een browser Uw site bezoeken. U kunt de waardes uit de vakjes gewoon bij elkaar op tellen.
Uitvoerbaar voor iedereen, en scrijfrechten alleen voor U zou dus zijn: User 1 + 2 + 4 = 7
Group 1 + 4 = 5
Public 1 + 4 = 5
Dit komt dan neer op CHMOD 755.

7. Waar moet ik op letten bij het BNBform script ?
Als eerste moet het pad naar perl juist staat, dit moet zijn: /usr/bin/perl
U moet bij $okdomains: 'uwdomein.nl', 'www.uwdomein.nl' invullen
Het pad naar sendmail ($mailprog) moet zijn: /usr/sbin/sendmail t
Na dit te hebben aangepast kunt u het script naar de cgi-bin uploaden. Let op dat u dit ASCII doet.
Nu het script op de server staat moet het alleen nog maar uitvoerbaar gemaakt worden. Dit doet U met CHMOD 755. Als u nu vanuit een html formulier linkt naar het script moet het werken.

8. Ik wil een directory beschermen met .htaccess
Dat kan, maar waarom zo u het uzelf moeilijker maken dan nodig ? U kunt via de EAT-pagina uw directories afschermen, dit gaat erg makkelijk, probeer maar eens....

Wilt U toch .htaccess gebruiken dan zou dit bestand er als volgt uit kunnen zien.
_________________________________________________________
AuthUserFile /www/htdocs/loginnaam/wachtwoord-dir/.htpasswd
AuthName MEMBERS
AuthType Basic
require valid-user
_________________________________________________________

Nu moet in de map "wachtwoord-dir" nog het bestand met de wachtwoorden komen (.htpasswd).
.htpasswd zou er als volgt uit kunnen zien.

_________________________________________________________
username:ph4m54xo.U
username2:4NT6Blo.y
_________________________________________________________

De loginnaam in .htpasswd wordt als gewone (platte) tekst aangegeven, het wachtwoord is versleuteld. Via de volgende link kunt U gebruikers aanmaken voor in Uw .htpasswd bestand: Wachtwoord maker NB: Alle bestanden die beginnen met . (een punt) zijn op onze servers niet te zien, ze zijn er wel.

9. Hoe werkt mijn SSL account?
De SSL accounts worden allemaal op een speciaal hiervoor ingerichte machine opgezet. U kunt de bestanden die u op uw SSL account wilt plaatsen gewoon via FTP uploaden.
Bij hostname vult u dan ssl.deheeg.nl in in uw FTP programma.
Als login: loginnaam
Als wachtwoord: xxxxx
Als de bestanden eenmaal op de SSL server staan kunt u deze oproepen met de volgende link: http s://ssl.deheeg.nl/loginnaam/filename. Alle bestanden die nu via SSL lopen worden met 40 bits versleuteld.

10. Hoe ik maak ik mijn persoonlijk error-pagina's?
Dit gaat vrij eenvoudig.
U heeft hiervoor natuurlijk de pagina's zelf nodig. Maak deze eerst aan en geef ze een logische naam, voor een 404 error bv 404.html , voor een 500 error 500.html enz.
Maak een map met de naam errors aan en plaats uw error pagina's daarin. Goed nu de verwijzingen maken, dit doen we met een bestandje met de naam .htaccess (let op de punt).
In .htaccess plaatst u de volgende regel per error code:

ErrorDocument 404 http:// uwdomein.nl /errors/404.html
ErrorDocument 500 http:// uwdomein.nl /errors/500.html
ErrorDocument 401 /errors/401.html

NB. voor de 401 error GEEN url gebruiken, alleen het pad vanuit uw root naar het error document. Voor andere errors kunt u gewoon regels toevoegen.
NB. maak het bestandje .htaccess in een niet formaterende editor aan, doe dit nooit in Word. Plaats .htaccess in uw hoofdmap en klaar.